ΧΕ-675 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΙΧΥ46907Θ-ΤΧΧ

Θέμα: ΧΕ-675 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 26/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 08:59:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΧΥ46907Θ-ΤΧΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου