Επισκευή της βλάβης της επιτραπέζιας φυγοκέντρου Hettich ROTOFIX 32 A με s/n: 0020313 και ΙΝΒΙΤ:1093 της Αιμοδοσίας (υλικά και εργασία) – ΑΔΑ: ΨΓΙΤ46907Θ-Ξ5Τ

Θέμα: Επισκευή της βλάβης της επιτραπέζιας φυγοκέντρου Hettich ROTOFIX 32 A με s/n: 0020313 και ΙΝΒΙΤ:1093 της Αιμοδοσίας (υλικά και εργασία)
Ημερομηνία: 07/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/03/2024 11:06:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΙΤ46907Θ-Ξ5Τ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου