ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤ. ΧΟΡΗΓ. ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ,ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΟΥΡΩΝ,ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ – ΑΔΑ: ΨΦ3Ζ46907Θ-Θ37

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤ. ΧΟΡΗΓ. ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ,ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΟΥΡΩΝ,ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2024 11:53:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ3Ζ46907Θ-Θ37
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου