ΧΕ-625 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1459/2023 – ΑΔΑ: ΨΕ9Θ46907Θ-ΜΟΞ

Θέμα: ΧΕ-625 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1459/2023
Ημερομηνία: 19/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:37:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ9Θ46907Θ-ΜΟΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου