ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED – ΑΔΑ: ΨΔΓ646907Θ-ΖΩ7

Θέμα: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/03/2024 09:18:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΓ646907Θ-ΖΩ7
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου