ΧΕ-665 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΔ7346907Θ-Α4Π

Θέμα: ΧΕ-665 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 22/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2024 09:06:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ7346907Θ-Α4Π
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου