ΧΕ-500 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΔ7046907Θ-Ο50

Θέμα: ΧΕ-500 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 05/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2024 14:59:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ7046907Θ-Ο50
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου