Εξοπλισμός Τεχνικής Υπηρεσίας – ΑΔΑ: ΨΑΘΩ46907Θ-9ΞΝ

Θέμα: Εξοπλισμός Τεχνικής Υπηρεσίας
Ημερομηνία: 22/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2024 12:42:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΘΩ46907Θ-9ΞΝ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου