ΧΕ-661 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1612/2023 – ΑΔΑ: ΨΑΓ346907Θ-ΤΨΠ

Θέμα: ΧΕ-661 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1612/2023
Ημερομηνία: 21/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/07/2024 15:04:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΓ346907Θ-ΤΨΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου