ΧΕ-674 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 506/2023 – ΑΔΑ: Ψ9ΤΗ46907Θ-6Δ2

Θέμα: ΧΕ-674 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 506/2023
Ημερομηνία: 22/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/07/2024 09:07:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΤΗ46907Θ-6Δ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου