ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ) ΠΡΟΣ: Γ.Ν.ΣΩΤΗΡΙΑ 1.12-3-2024 – ΑΔΑ: Ψ8Λ446907Θ-ΨΔΟ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ) ΠΡΟΣ: Γ.Ν.ΣΩΤΗΡΙΑ 1.12-3-2024
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2024 08:06:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Λ446907Θ-ΨΔΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου