ΧΕ-525 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1366/2023 – ΑΔΑ: Ψ7ΨΕ46907Θ-ΔΣΨ

Θέμα: ΧΕ-525 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1366/2023
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2024 08:27:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΨΕ46907Θ-ΔΣΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου