ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΖΕΡΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ) ΠΡΟΣ: ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ – ΑΔΑ: Ψ7ΦΘ46907Θ-0ΟΙ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΖΕΡΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ) ΠΡΟΣ: ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ
Ημερομηνία: 29/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/04/2024 08:06:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΦΘ46907Θ-0ΟΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου