ΧΕ-588 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 2241/2023 & 189/2023 – ΑΔΑ: Ψ6Α646907Θ-ΩΛ5

Θέμα: ΧΕ-588 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 2241/2023 & 189/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Α646907Θ-ΩΛ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου