ΧΕ-689 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COOKIES ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ5ΡΧ46907Θ-ΡΩΟ

Θέμα: ΧΕ-689 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COOKIES ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 08:22:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΡΧ46907Θ-ΡΩΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου