ΧΕ-635 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1460/2023 – ΑΔΑ: Ψ5ΟΘ46907Θ-Ξ1Δ

Θέμα: ΧΕ-635 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1460/2023
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:37:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΟΘ46907Θ-Ξ1Δ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου