ΧΕ-550 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1328/2023 & 675/2023 & 676/2023 – ΑΔΑ: Ψ3ΞΔ46907Θ-ΚΓΕ

Θέμα: ΧΕ-550 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1328/2023 & 675/2023 & 676/2023
Ημερομηνία: 13/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 07:37:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΞΔ46907Θ-ΚΓΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου