ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΠΙΤ.ΚΩΝ.-ΣΤ. ΙΔΟΧ ΔΕ ΒΟΗΘ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΑΔΑ: Ψ2ΟΦ46907Θ-Β3Μ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΠΙΤ.ΚΩΝ.-ΣΤ. ΙΔΟΧ ΔΕ ΒΟΗΘ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/03/2024 13:11:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΟΦ46907Θ-Β3Μ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου