ΧΕ-572 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 644/2023 – ΑΔΑ: Ψ1Λ646907Θ-ΓΥΠ

Θέμα: ΧΕ-572 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 644/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2024 08:27:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Λ646907Θ-ΓΥΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου