ΧΕ-722 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΔΙΑΦΟΡΟ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ0Υ646907Θ-ΓΟΖ

Θέμα: ΧΕ-722 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΔΙΑΦΟΡΟ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/07/2024 08:10:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Υ646907Θ-ΓΟΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου