Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.45 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ06146907Θ-94Η

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.45 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/03/2024 09:51:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ06146907Θ-94Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου