Ορθή Επανάληψη Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας , ως προς την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων