ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΘΗΝΑ) 10.27-02-2024 – ΑΔΑ: 9ΖΚ446907Θ-ΤΚ4

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΘΗΝΑ) 10.27-02-2024
Ημερομηνία: 04/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/03/2024 13:45:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΚ446907Θ-ΤΚ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου