ΧΕ-549 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 728/2023 – ΑΔΑ: 9ΞΙΟ46907Θ-2ΑΒ

Θέμα: ΧΕ-549 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 728/2023
Ημερομηνία: 13/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2024 10:41:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΙΟ46907Θ-2ΑΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου