ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ – ΑΔΑ: 9ΒΤΛ46907Θ-ΩΗ7

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
Ημερομηνία: 01/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/03/2024 08:57:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΤΛ46907Θ-ΩΗ7
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου