ΧΕ-694 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΒΟΙ46907Θ-ΜΔΣ

Θέμα: ΧΕ-694 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΟΙ46907Θ-ΜΔΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου