Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΛΗ G 18» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9Β3Θ46907Θ-ΠΨΜ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΛΗ G 18» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2024 10:30:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β3Θ46907Θ-ΠΨΜ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου