ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΒΟΥΖΗ ΖΩΗ) ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑ (ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ) 1. 25-02-2024 – ΑΔΑ: 9ΘΙΡ46907Θ-187

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΒΟΥΖΗ ΖΩΗ) ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑ (ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ) 1. 25-02-2024
Ημερομηνία: 04/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/03/2024 14:02:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΙΡ46907Θ-187
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου