ΧΕ-573 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1991/2023 – ΑΔΑ: 9Σ7146907Θ-ΛΣ9

Θέμα: ΧΕ-573 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1991/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/07/2024 15:04:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Σ7146907Θ-ΛΣ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου