ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ (ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ) 1ος 2024 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: 9ΡΛ846907Θ-ΘΥΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ (ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ) 1ος 2024 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2024 12:39:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΛ846907Θ-ΘΥΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου