ΧΕ-559 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2114/2023 – ΑΔΑ: 9Ρ9Γ46907Θ-ΙΥΨ

Θέμα: ΧΕ-559 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2114/2023
Ημερομηνία: 13/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2024 12:13:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ9Γ46907Θ-ΙΥΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου