Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.71 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΨΖΝ46907Θ-ΟΟΦ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.71 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/03/2024 09:46:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΖΝ46907Θ-ΟΟΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου