Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 583/2024 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΨΨ146907Θ-Μ4Ε

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 583/2024 πράξης.
Ημερομηνία: 28/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/03/2024 15:01:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΨ146907Θ-Μ4Ε
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου