ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΔΥΟ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ – ΑΔΑ: 9ΨΟΟ46907Θ-ΔΤΨ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΔΥΟ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2024 11:49:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΟΟ46907Θ-ΔΤΨ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου