ΧΕ-634 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 2251/2023 – ΑΔΑ: 9ΨΝΖ46907Θ-ΒΛΚ

Θέμα: ΧΕ-634 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 2251/2023
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΝΖ46907Θ-ΒΛΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου