ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΓ36.21-02-2024 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ – ΑΔΑ: 9ΨΗΜ46907Θ-ΝΨΤ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΓ36.21-02-2024 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ
Ημερομηνία: 28/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/03/2024 14:31:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΗΜ46907Θ-ΝΨΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου