ΧΕ-745 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ POS ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: 9ΨΕ146907Θ-62Λ

Θέμα: ΧΕ-745 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ POS ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 29/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/04/2024 12:23:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΕ146907Θ-62Λ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου