ΧΕ-579 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1462/2023 – ΑΔΑ: 9Π5Ι46907Θ-41Χ

Θέμα: ΧΕ-579 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1462/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 08:21:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π5Ι46907Θ-41Χ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου