ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ – Κ.Ψ.Υ. – Ε.ΚΕ.Α. – ΑΘΗΝΑ 24.14-3-2024 – ΑΔΑ: 9Π5Δ46907Θ-ΕΥΕ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ – Κ.Ψ.Υ. – Ε.ΚΕ.Α. – ΑΘΗΝΑ 24.14-3-2024
Ημερομηνία: 19/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/03/2024 11:32:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π5Δ46907Θ-ΕΥΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου