ΧΕ-575 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 681/2023 & ΧΕ 1439/2023 & ΧΕ 1410/2023 – ΑΔΑ: 9ΟΤΣ46907Θ-ΚΙ2

Θέμα: ΧΕ-575 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 681/2023 & ΧΕ 1439/2023 & ΧΕ 1410/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:36:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΤΣ46907Θ-ΚΙ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου