ΧΕ-580 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 862/2023 – ΑΔΑ: 9ΟΠΕ46907Θ-92Μ

Θέμα: ΧΕ-580 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 862/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 08:21:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΠΕ46907Θ-92Μ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου