ΧΕ-701 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 720/2023 – ΑΔΑ: 9ΩΟ146907Θ-ΘΡΘ

Θέμα: ΧΕ-701 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 720/2023
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:37:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΟ146907Θ-ΘΡΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου