Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.558 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: 9Ω3Π46907Θ-1ΑΜ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.558 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 22/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2024 08:56:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω3Π46907Θ-1ΑΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου