Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.79 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΝΝΕ46907Θ-Λ9Ζ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.79 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 04/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/03/2024 13:30:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΝΕ46907Θ-Λ9Ζ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου