ΧΕ-650 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ WI-FI , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΛΛΨ46907Θ-3Ο5

Θέμα: ΧΕ-650 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ WI-FI , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2024 09:06:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΛΨ46907Θ-3Ο5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου