Καλώδιο για Μόνιτορ GE B20, Αισθητήρες Οξυμετρίας ενηλίκων τεχνολογίας NELLCORE για monitor CARESCAPE B650 της GE – ΑΔΑ: 9Λ7Υ46907Θ-ΠΓ7

Θέμα: Καλώδιο για Μόνιτορ GE B20, Αισθητήρες Οξυμετρίας ενηλίκων τεχνολογίας NELLCORE για monitor CARESCAPE B650 της GE
Ημερομηνία: 26/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/03/2024 09:27:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ7Υ46907Θ-ΠΓ7
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου