ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υπ΄αριθμ. 14/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ” – ΑΔΑ: 9Λ6Λ46907Θ-10Φ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Υπ΄αριθμ. 14/2024
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ”
Ημερομηνία: 11/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/03/2024 12:15:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ6Λ46907Θ-10Φ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου