ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ 15% ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ COVID-19 ΥΠΟΕΡΓΟ 8 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: 9ΚΝ946907Θ-145

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ 15% ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ COVID-19 ΥΠΟΕΡΓΟ 8 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 07/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/03/2024 10:55:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΝ946907Θ-145
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου