ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ- ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΑΔΑ: 9ΓΤΗ46907Θ-Τ18

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ- ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Ημερομηνία: 07/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/03/2024 13:39:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΤΗ46907Θ-Τ18
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου