ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) Ε.ΚΕ.Α. – ΕΚ.ΠΑ. – ΠΑΣΤΕΡ.16.04-03-2024 – ΑΔΑ: 9ΓΩΧ46907Θ-Δ39

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) Ε.ΚΕ.Α. – ΕΚ.ΠΑ. – ΠΑΣΤΕΡ.16.04-03-2024
Ημερομηνία: 06/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2024 11:32:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΩΧ46907Θ-Δ39
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου